Skip to main content

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of om andere noodzakelijke redenen niet op school kan komen, belt u dan op de eerste dag van afwezigheid, vóór 08:30 uur, naar school.

Als een kind niet wordt afgemeld en afwezig is, nemen we altijd contact op met de ouders. De leerkrachten noteren dagelijks de afwezige leerlingen. Het is mogelijk om verlof aan te vragen bij de directie. Dat kan bij bijzondere gebeurtenissen. U vindt alle informatie hierover onder het hoofdstuk "verlof en schoolverzuim".