Skip to main content

Eigentijds onderwijs

Op Het Baken bereiden we de kinderen écht voor op de toekomst.

Hoe dan we dat? Dat doen we bijvoorbeeld door te werken met digitale leermiddelen. Bij ons krijgt elke leerling vanaf groep 4 een eigen Chromebook waar volop mee gewerkt wordt. We passen daardoor het onderwijs en de instructie beter aan de onderwijsbehoeften van elke leerling aan. In Snappet maken de kinderen opgaven en de lesstof wordt digitaal aangeboden. Het lessysteem kan ook zelf de opdrachten nakijken en er wordt meteen duidelijk op welke onderdelen extra uitleg nodig is.

In Snappet kan de leerkracht werkpakketten klaarzetten voor elke individuele leerling, helemaal toegepast op het eigen niveau. Ook kan de voortgang continu worden gemonitord en kan de leerkracht direct extra ondersteuning bieden. Een ander voordeel is dat leerlingen ook zelf direct zien welke leerdoelen ze beheersen en op welke onderdelen ze extra moeten oefenen. Dat stimuleert hen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen prestaties. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of juist behoefte hebben aan extra verdieping en uitdaging, biedt Snappet veel meer mogelijkheden. We benutten de talenten van onze leerlingen op deze manier optimaal.

We besteden op Het Baken veel aandacht aan de kernvakken, daar ligt onze focus. We bereiden onze kinderen niet alleen digitaal voor op de toekomst, dat doen we ook met het lesaanbod. Zo krijgen álle groepen – van de kleuters tot en met groep 8 – Engelse les. Door hier al op jonge leeftijd mee te beginnen, maken onze leerlingen zich die taal snel eigen. Een goede start voor hun toekomst!