Skip to main content

Onze identiteit

Wij zijn een Christelijke basisschool en zien elk kind als een uniek mens, door God geschapen. Dit  komt tot uiting in de manier waarop wij op school met elkaar omgaan: met aandacht, zorg en  respect voor elkaar. Wij vertellen verhalen uit de Bijbel, spiegelen deze verhalen naar vandaag,  zingen gevarieerde liederen rond de Bijbel, en houden gesprekken met de kinderen. Door het jaar  heen hebben we verschillende christelijke vieringen. Iedereen is welkom op Het Baken, waarbij we  de diversiteit in onze samenleving zien als een kans om elkaar te ontmoeten en van elkaar te  leren.