Skip to main content

Vrienden van Het Baken

Kwaliteit, duurzaamheid en wijkgerichtheid.

Dat zijn zaken waar Het Baken in wil blijven investeren. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we onze vrienden voor nodig. Een club enthousiaste mensen heeft daarom Stichting Vrienden van Het Baken opgericht. De stichting zorgt ervoor dat er extra geld beschikbaar komt voor projecten en activiteiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een sponsorloop waar we jaarlijks voor onze bibliotheek en andere doelen op school geld inzamelen. 

E-mailadres: SVvhB@2401.nl

Rekeningnummer "Vrienden van Het Baken":  NL76 INGB 0008 2236 70