Skip to main content

Onze missie

Het team van Het Baken wil kinderen van 4 tot 13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen  begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met  zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld willen blijven leren.

Wij willen  kinderen graag voorbereiden op de maatschappij van vandaag, maar vooral ook die van morgen.  Wij leiden kinderen op tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge mensen, die vanuit een  realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor hun handelen  kunnen dragen. Dit doen wij door onderwijs te bieden dat leerlingen in staat stelt zich te  ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal emotioneel, creatief als op cultureel gebied. Door de drie  basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie centraal te zetten in een betekenisvolle en  inspirerende leeromgeving kunnen kinderen ontdekken waar hun talenten en mogelijkheden  liggen, zodat ze zelfstandig, verantwoorde keuzes kunnen maken.  

In de schoolgids kunt u uitgebreid onze missie en visie lezen op het onderwijs dat wij geven op Het Baken.

Schoolgids 2021-2022

Meer informatie? Bekijk onze schoolgids voor 2021-2022. Daar vindt u alle informatie.

Naar de schoolgids