Skip to main content

Ouders op Het Baken

Ouders spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Die betrokkenheid zetten we graag in op onze school. Meehelpen met activiteiten is ook voor u leuk, want u leert de leden van het team, andere ouders én de leerlingen beter kennen. U voelt zich daardoor sneller thuis op onze school en bent betrokken bij het schoolleven van uw kind. Jaarlijks hebben we als school hulp nodig bij allerlei zaken bijvoorbeeld bij het onderhoud van de tuin en de school, luizencontrole, kleuters begeleiden bij activiteiten of vervoeren van kinderen bij uitstapjes. Wilt u nog meer doen? Dan is een plekje in de oudercommissie of medezeggenschapsraad misschien iets voor u.

Medezeggenschapsraad

De MR geeft advies en neemt besluiten over alle zaken die te maken hebben met het beleid van de school. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de leermethodes, personeelsbezetting, besteding van geld en gebouwen, communicatie en het vaststellen van vakanties. In de MR zitten zowel ouders als leden van het team. Meer weten? Stuur een e-mail naar mrhetbaken@youscope.nl.

Oudercommissie

Op Het Baken vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en de diverse activiteiten. De oudercommissie organiseert jaarlijks samen met het team allerlei activiteiten zoals de schoolreis, Sinterklaas, Kerstviering, sport en spel, de Kinderboekenweek of creatieve ochtenden. Ook helpt de oudercommissie bij bijvoorbeeld acties voor het goede doel. Niet alleen de leden van de OC worden hierbij betrokken, ook andere ouders zijn altijd van harte welkom mee te helpen bij onze schoolactiviteiten.

Oudercommunicatie

Op onze school waar kinderen en volwassenen dagelijks intensief met elkaar leren en samenwerken gebeurt van alles. Onze leerlingen ontwikkelen zich voortdurend en in hoog tempo. Dat proces willen we als school en ouders zo goed mogelijk volgen en positief beïnvloeden. Nauwe samenwerking en goede contacten tussen de school en ouders zijn dan ontzettend belangrijk. In de huidige maatschappij is ‘informatie verstrekken’ én ‘informatie zelf ophalen’ heel normaal en breed geaccepteerd. Alle bij de school betrokkenen (personeel, ouders en leerlingen) ontvangen informatie, maar zullen in bepaalde gevallen zelf ook actie moeten ondernemen om aan informatie te komen. De school spant zich in om de communicatie tussen school en ouders zo goed en helder mogelijk te laten verlopen. Duidelijke afspraken binnen de school en tussen ouders en school vinden wij daarbij heel belangrijk. Wij hebben daarom in samenwerking met de MR een communicatieprotocol opgesteld. Deze vindt u hieronder.