Skip to main content

Verlof en schoolverzuim

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u naast de gebruikelijke vakanties van de kinderen verlof wil aanvragen voor uw zoon of dochter. U vindt op deze pagina de uitgebreide uitleg bij de voorwaarden voor het aanvragen dit verlof.

Wij volgen de wettelijke voorschriften bij het toekennen van verlof. U kunt altijd een aanvraagformulier invullen en bij ons inleveren. Verlof dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

  • Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.
  • Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het, in overleg met de school, enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven. Het is niet toegestaan uw vijfjarig kind zomaar een dagje thuis te laten blijven.
  • Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit.

Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje “verlofaanvraag” Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u onder het kopje verlofvoorwaarden lezen.