Skip to main content

Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Al onze leerkrachten en onderwijsassistenten hebben een certificaat waarmee ze Kanjerlessen mogen geven. Het doel is dat onze kinderen positief over zichzelf en klasgenootjes leren denken. 

Bij Kanjertraining staan een aantal dingen centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Het Baken wil een veilige school zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. Daarom geven we Kanjertraining in alle groepen. We willen hiermee echt investeren in een fijne en veilige omgeving waar kinderen elkaar respecteren en vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar. Niet alleen de leerlingen leren respectvol met zichzelf, elkaar en de school omgaan. Ouders en leerkrachten worden betrokken bij het zoeken van oplossingen bij problemen. Samen zorgen we ervoor dat Het Baken een veilige omgeving is voor iedereen.

Tijdens de Kanjertraining leren onze kinderen veel verschillende dingen zoals zichzelf voorstellen en presenteren, met gevoelens van zichzelf én klasgenootjes omgaan, grenzen aangeven, samenwerken, vriendschappen onderhouden, kritiek én complimenten durven geven en ontvangen, zelfvertrouwen krijgen en treiteren voorkomen.