Skip to main content

Schoolmaterialen

We willen graag dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de materialen op school. We leggen daarom de focus op het verantwoord omgaan met eigen spullen, de spullen van een ander en de materialen van de school.

Jaarlijks krijgen de kinderen een aantal materialen van school, maar we vragen u ook om uw kind een aantal spullen van thuis mee te nemen die op school worden gebruikt. De kinderen kunnen zelf hun etui, gummetjes, pennen etc. uitkiezen en zij gaan daar meestal veel zuiniger mee om dan wanneer het wordt uitgedeeld op school.