Skip to main content

Onze school

Op Het Baken mag je zijn wie je bent en groeien in je talent.

Kinderen laten opgroeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die willen blijven leren. Dat is wat we op basisschool Het Baken met onze leerlingen willen bereiken. Elke dag zetten we ons in om de kinderen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. We zorgen ervoor dat onze leerlingen zich zowel cognitief en creatief als sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen. Het Baken biedt een leeromgeving die inspirerend en uitdagend is en waar digitale leermiddelen een belangrijke rol spelen. We willen kinderen graag voorbereiden op de maatschappij van vandaag, maar vooral ook op die van morgen.

 

Vanzelfsprekend zijn we enorm trots op onze school en alles wat er gebeurt. Maar er zijn wat dingen waar we extra blij mee zijn:

 • De extra zorg die we aan onze kinderen kunnen geven
 • De ouders die ons helpen met het organiseren van activiteiten en meedenken over onze school en de toekomst
 • Dat we oog hebben voor verschillen tussen kinderen op allerlei gebieden
 • De vele meesters op Het Baken
 • Ons gemotiveerde team
 • Onze kinderen!

Op Het Baken willen we dat kinderen:

 • Hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren.

Hoe doen we dat?

 • Leerlingen, leerkrachten en ouders leren  van en met elkaar in omgeving die veilig, uitdagend, inspirerend, innovatief, adaptief en modern is.

Wat doen wij?

 • We leiden kinderen op tot sociale kanjers
 • We verzorgen kwalitatief goed onderwijs
 • We sluiten het onderwijs aan bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen.
 • We stimuleren kinderen te blijven onderzoeken

Meer weten over onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.

Interesse?

Meldt u aan voor een rondleiding op school.

Aanmelden