Skip to main content

leerling ondersteuning

Voor de leerling die iets extra's nodig heeft.

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Soms betekent dit dat het reguliere aanbod niet goed aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind. Extra uitdaging, verdieping, iets meer aandacht, zorg of extra uitleg kan het kind net verder helpen groeien. Op Het Baken kijken wij goed naar uw kind en passen we ons onderwijs daar op aan.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, ook leerlingen die extra onderwijs- en zorgbehoeften hebben. Samen met ouders bekijken we wat het kind nodig heeft en wat wij als school kunnen bieden. De leerkrachten geven bijvoorbeeld extra instructies of andere opdrachten als dat nodig is. Op Het Baken werken onderwijsassistenten en een aantal vrijwilligers met deze leerlingen aan hun specifieke doelen. Onze intern begeleider begeleid en ondersteunt alle betrokkenen bij dit proces. Voor sommige kinderen is dat niet genoeg en is extra hulp nodig. Er zijn dan arrangementen aan te vragen om de kinderen verder te helpen. Als blijkt dat de problematiek te groot is, gaan we samen met ouders op zoek naar andere mogelijkheden. Het kind en zijn ontwikkelbehoeften staan daarbij altijd voorop.

In elke groep zitten ook kinderen die meer nodig hebben dan het reguliere lesaanbod. Wij gaan samen met de ouders op zoek naar de beste aanpak. We kunnen gebruik maken van het zogenaamde compacten. Dit houdt in dat kinderen niet alles hoeven te maken, maar mogen laten zien dat ze stof beheersen en de juiste strategie toepassen om iets op te lossen. De tijd die dan overblijft, wordt ingevuld met verrijkingsstof zoals complexere opgaven, andere vakken of meer verdieping. Soms kiezen we ervoor om een leerling te laten versnellen. De aanpak is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling.

De begeleiding van de (hoog)begaafde leerlingen vindt grotendeels op school plaats, maar daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om de leerling aan te melden voor de bovenschoolse plusklas (Kaleidoscope). Dit is mogelijk vanaf groep 5 en onder bepaalde toelatingsvoorwaarden. Alle informatie over het Passend Onderwijs bij Scope vindt u op onderstaande website.