Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Die betrokkenheid zetten we graag in op onze school. Meehelpen met activiteiten is ook voor u leuk, want u leert de leden van het team, andere ouders én de leerlingen beter kennen. U voelt zich daardoor sneller thuis op onze school en bent betrokken bij het schoolleven van uw kind. Jaarlijks hebben we als school hulp nodig bij allerlei zaken bijvoorbeeld bij het onderhoud van de tuin en de school, luizencontrole, kleuters begeleiden bij activiteiten of vervoeren van kinderen bij uitstapjes. Wilt u nog meer doen? Dan is een plekje in de oudercommissie of medezeggenschapsraad misschien iets voor u.

Medezeggenschapsraad

De MR geeft advies en neemt besluiten over alle zaken die te maken hebben met het beleid van de school. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de leermethodes, personeelsbezetting, besteding van geld en gebouwen, communicatie en het vaststellen van vakanties. In de MR zitten zowel ouders als leden van het team. Meer weten? Stuur een e-mail naar mrhetbaken@youscope.nl.

Oudercommissie

Op Het Baken vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en de diverse activiteiten. De oudercommissie organiseert jaarlijks samen met het team allerlei activiteiten zoals de schoolreis, Sinterklaas, Kerstviering, sport en spel, de Kinderboekenweek of creatieve ochtenden. Ook helpt de oudercommissie bij bijvoorbeeld acties voor het goede doel. Niet alleen de leden van de OC worden hierbij betrokken, ook andere ouders zijn altijd van harte welkom mee te helpen bij onze schoolactiviteiten.