agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Schooltijden/Vakanties

Schooltijden
De schooltijden verschillen voor onderbouw en bovenbouw. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben woensdag een half uur langer school.
De bel gaat ’s ochtends om 8.20 uur zodat de kinderen om 8.30 uur echt in de klas zitten. ’s Middags gaat de bel om 12.50 zodat de kinderen om 13.00 uur echt in de klas kunnen zitten. We willen op tijd de lessen laten beginnen en verwachten dat de kinderen op tijd op school komen.
De kinderen uit de groepen 1/2 worden door hun ouders in de klas gebracht. Voor de kinderen uit groep 3 en 4 geldt dat de ouders afscheid nemen van hun kind bij de deur van de klas. Vanaf groep 5 wordt er afscheid genomen op het schoolplein.

Hieronder de schooltijden:

Groep 1-4
Maandag-, dinsdag, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 8.30 uur-11.45 uur
Maandag-, dinsdag en donderdagmiddag van 13.00 uur-15.15 uur

Groep 5-8
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur-11.45 uur
Woensdagochtend van 8.30 uur-12.15 uur

Jaarmarkt: 16/9
Herfstvakantie: 19/10-23/10
Vrijdagmiddag: 19/12
Kerstvakantie: 21/12-1/1
Voorjaarsvakantie: 22/2-26/2
Paasdagen: 2/4-5/4
Koningsdag (dinsdag): 27/4
Meivakantie: 3/5-14/5*
Pinksteren: 24/5
Vrijdagmiddag 16/7
Zomervakantie: 19/7-27/8

*hemelvaart valt in de meivakantie

Studiedagen:

16 november 2020      Studiedag (groep 1 t/m 4 vrij)
11 februari 2021          Studiemiddag (groep 1 t/m 8 vrij)
4 maart 2021                Studiedag (groep 1 t/m 4 vrij)
7 juni  2021                  Studiedag (groep 1/2 vrij)
8 juni  2021                  Studiedag (groep 1/2 vrij)
29 juni  2021                Studiemiddag (groep 1 t/m 8 vrij)
30 juni  2021                Studiedag (groep 1 t/m 8 vrij)

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders