agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan direct door aan de school. Wilt u tussen 8.00-8.30 uur bellen? Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit door te geven aan school.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

·         Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

·         Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

·         Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit.

U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. Het formulier vindt u onder het kopje “verlofaanvraag”

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u op onze website lezen onder het kopje “verlofaanvraag”of opvragen op school bij de directie.

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders