agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

ICT >

Binnen onze school is de computer een ‘ingeburgerd hulpmiddel’ geworden. Een school zonder computers kunnen we ons niet meer voorstellen. Als computers, netwerken of programma’s niet meer werken, worden we geconfronteerd met onze afhankelijkheid daarvan.

Wij werken met Ipads bij de kleuters en Chromebooks vanaf groep 4 t/m 8. Elke leerling heeft de toegang tot een eigen Chromebook.  Met de komst van veel digitale middelen en mogelijkheden leidt dit niet automatisch tot betere resultaten. Het gaat vooral om de leerkracht die ze hanteert. We blijven als school investeren in die ontwikkeling van de leerkracht. De leerkracht doet ertoe. Hij of zij is de bekwame vormgever van het onderwijs en daarbij hoort een professionele ‘gereedschapskist’.

Daarnaast doen zich in de samenleving en dus ook in het onderwijs voortdurend veranderingen voor. Deze veranderingen hebben hun invloed op het leren in de school, op hoe leerlingen geacht worden te leren. Kennisvergaring of overdracht komt in een ander perspectief te staan en er is steeds meer aandacht voor het actief leren met behulp van nieuwe bronnen via internet en het toepassen van ICT-middelen bij het verwerken van lesstof en vormgeven van opdrachten. Wij gebruiken hier de digitale lesmethode Snappet voor.

Wij vinden het daarnaast heel belangrijk dat onze leerlingen algemene kennis en vertrouwdheid met informatie- en communicatietechnologie verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Onze software is zorgvuldig uitkozen bij de gebruikte methodes in de klas . Zo biedt alle software de mogelijkheid om de leerlingen op verschillende niveaus te bedienen.

Nieuwste protocollen

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders