agenda

Er zijn geen naderende evenementen.





Kwaliteit

Op Het Baken werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school. Bij kwaliteitsverbetering kijken we dus naar verschillende onderwerpen.

We kijken naar de resultaten van de toetsen die de kinderen maken en die analyseren we uitgebreid. We evalueren  twee maal per jaar de groepsplannen en stellen ze waar nodig bij.
We evalueren elk jaar ons Handelings Gericht Werken (HGW)  en waar nodig wordt er actie ondernomen.
We nemen ouderenquêtes af en analyseren de uitkomsten. Tot slot nemen we volgens een vastgelegd tijdschema vragenlijsten af die de leerkrachten en directie invullen over onderwijs gerelateerde onderwerpen (zie schoolplan);

Een keer in de vier jaar bezoekt de onderwijsinspectie ons. Het rapport en bezoek geeft ons veel handvatten om de kwaliteit te verbeteren. U kunt de laatste rapporten van de inspectie op de onderstaande link vinden.

Scholen op de kaart













Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nl



SCOPE scholengroep



© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders