agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Wie zijn wij?

Het Baken is een school van de SCOPE scholengroep. Het bevoegd gezag van onze school is de SCOPE scholengroep te Alphen aan den Rijn. Het Baken bestaat als school ruim 30 jaar. De locatie staat centraal in een woonwijk bekend onder de naam „Ambachtenwijk‟ in Alphen aan den Rijn, een nieuwbouwwijk uit de jaren ‟80. Op 1 oktober 2016 zijn er 272 kinderen op school. Er is sprake van een groei, die de komende jaren licht zal door gaan.

Onze school is een open school voor Christelijk basisonderwijs. Op de school zitten kinderen uit allerlei gezindten, van allerlei kerken en geloven. Wij verwachten van de ouders dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

Ons schoolgebouw heeft tien groepslokalen. We hebben een gymzaal bestemd voor de gymlessen van de kinderen van Het Baken en van een naastgelegen school. De school heeft een aula, bestemd voor activiteiten zoals: lezen, computerlessen, gezamenlijke vieringen, vergaderingen, gezamenlijke activiteiten met kinderen, ouderavonden, tussenschoolse opvang, enz.

 

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders