agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Missie en Visie

Op Het Baken mag je zijn wie je bent en groeien in je talent!

De missie zien wij binnen het Baken als een leuze, een motto waarin we kort en bondig aangeven waar we voor staan. De visie is een uitwerking van de missie en brengt ons in beweging. In de missie is verwoord dat we als school gezien willen worden, omdat we weten dat we binnen ons onderwijs kwaliteit te bieden hebben aan en voor elk kind.

Onze visie komt voort uit de missie „Op Het Baken mag je zijn wie je bent en groeien in je talent!‟. De visie maakt zichtbaar wat onze algemene opvatting op langere termijn over onderwijs, leren en opvoeding inhoudt. Ons pedagogisch en didactisch handelen is zichtbaar in de visie en datgene wat wij graag willen bereiken komt er uit voort. Basis in ons pedagogisch handelen ontstaat door onderstaande uitgangspunten:

  • Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn. Zo ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een stabiele basis;
  • Er is vertrouwen in jezelf en in elkaar, omdat je elkaar respecteert;
  • Verschillen bij kinderen worden gezien en gerespecteerd. Het benadrukt het uniek mogen zijn van elk kind.
  • Kwaliteiten van het kind krijgen de ruimte om optimaal te ontwikkelen;
  • Plezier in school zal bijdragen aan succeservaringen in de bagage van het kind. Kernwoorden in ons pedagogisch handelen zijn: respect, vertrouwen, uniek zijn, positief zelfbeeld, stabiliteit, verschillen, kwaliteiten en succeservaringen. Basis in ons didactisch handelen ontstaat door onderstaande uitgangspunten:
  • Elk kind heeft recht op onderwijs dat hij/zij naast kennis over deze wereld ook de juiste vaardigheden biedt die nodig is om met die kennis om te gaan.
  • Elk kind heeft ruimte nodig om vaardigheden flexibel te leren gebruiken, omdat ze leven in een wereld waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en flexibel denken en handelen onmisbaar is;
  • Een oplossingsgericht denkvermogen maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;

Om doorzettingsvermogen te ontwikkelen wordt kinderen geleerd om te gaan met tegenslag. Kernwoorden in ons didactisch handelen zijn: oplossingsgericht denken, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijk, doorzettingsvermogen, flexibel en recht hebben op onderwijs. In deze uitgangspunten geloven we, dit is onze overtuiging, hier staan we voor als team van het Baken. Visie is lange termijn denken en dat levert ook weer nieuwe strategieën op. Dat zijn onze ontwikkelingspunten die terug te vinden zijn in het school- en jaarplan.

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders