agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

TSO (overblijf)

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

SCOPE scholengroep heeft twee bovenschoolse TSO coördinatoren en elke SCOPE school heeft een eigen TSO coördinator.
Dit betekent op schoolniveau dat onze TSO-coördinator, Tanja Rietveld samen met de TSO–krachten de overblijf verzorgen. Door het werken met eigen ouders, ontstaat bij kinderen al snel het gevoel van vertrouwdheid en bevordert dit de goede contacten en de plezierige sfeer. De TSO-krachten volgen regelmatig scholing en houden hun EHBO bij.

Op alle schooldagen kunnen de kinderen gebruik maken van deTSO, met uitzondering van de woensdag en op dagen dat er geen middaglessen gegeven worden. Als alleen de groepen 1 t/m 4 ‘s middags vrij zijn (bijvoorbeeld op vrijdag en op studiemiddagen voor de onderbouw) is er wel TSO. De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee. In de aula staat een grote koelkast waarin de lunchpakketten koel bewaard kunnen worden. Graag broodtrommels en drinkbekers voorzien van de naam van uw kind!
Na afloop van de ochtendlessen worden de kinderen uit groep 1 en 2 uit de klas opgehaald. De kleuters eten samen in de kleutergroepen 1/2a en 1/2b. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 lunchen in de aula. Na het eten wordt de kinderen fruit aangeboden en gaan ze buitenspelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen in de aula blijven en worden er binnen-activiteiten aangeboden
Voor de veiligheid doen wij altijd de hekken op slot als de kinderen buiten spelen, om 12.45 uur gaan we het speelgoed opruimen en dan gaan de kleuters naar binnen. Pas daarna gaat het hek van het slot af en kunnen de kinderen die thuis hebben gegeten en ouders het plein op.

Opgeven en afmelden
Wanneer u uw kind(eren) wilt laten overblijven, geef dit dan voor 9.30 uur door op telefoonnummer : 06-30067396. U kunt dit doorbellen, sms-en en tegenwoordig ook via de whatsapp.
Om kosten te besparen wordt de sms niet beantwoord en de voicemail is buiten gebruik. Op de whatsapp en de mail wordt natuurlijk wel gereageerd.
Ook kunt u een mail sturen naar: overblijfhetbaken@youscope.nl
Vergeet niet uw kind af te melden, ook als u hem of haar al op school heeft afgemeld door b.v. ziekte. De TSO krijgt dit niet door van school.

De eerste keer overblijven
Als uw kind net op school zit zouden we het fijn vinden als u tijdens het wennen een keertje mee-eet met ons. U kunt dan zien hoe alles gaat, met ons kennismaken en uw vragen stellen. Uw kind maakt de TSO een keer met u samen mee. Uw kind zal zich daardoor sneller thuis voelen bij de TSO.
U kunt via de website een inschrijfformulier downloaden, u kunt het ook op school ontvangen van de leerkracht of de TSO-coördinator. Op dit formulier kunt u de gegevens van uw kind invullen maar ook de allergieën en bijzonderheden van uw kind vermelden. U kunt het ingevulde formulier aan de leerkracht of aan de TSO-coördinator geven.

De kinderen die op vaste dagen in de week gebruik maken van de TSO, hoeven niet steeds opnieuw te worden aangemeld. Eén keer is voldoende. Ouder(s)/ verzorger(s) zijn verplicht bij verhindering of ziekte hun kind(eren) af te melden bij de TSO-coördinator. Bij niet afmelden wordt dit in rekening gebracht, omdat het aantal TSO-krachten afhankelijk is van het aantal kinderen.

Kosten en wijze van betaling
Aan de TSO zijn kosten verbonden. Dit is € 2,00 per kind, per keer. Wanneer een kind structureel te laat aan – of afgemeld wordt, wordt er een boete in rekening gebracht. Te laat aanmelden € 3,50 ( € 2,00 voor de TSO + € 1,50 boete), bij te laat afmelden € 2,50 ( € 2,00 voor de TSO + € 0,50 boete). U ontvangt eens per 2 maanden een factuur met de dagen dat uw kind van de TSO gebruik heeft gemaakt.
Ouders van kinderen die gebruik maken van de TSO stemmen in met het TSO-reglement (zie kopje SCOPE)

De factuurdata staan in de TSO-gids en de schoolgids. Een deel van het geld wordt besteed aan speelgoed, spelletjes en fruit. De TSO-krachten krijgen een onkostenvergoeding. Als de kosten van de TSO door ouders niet opgebracht kunnen worden, kunt u contact opnemen bij de bovenschoolse coördinatoren. Het telefoonnummer staat op de facturen.Natuurlijk wordt dit vertrouwelijk behandeld. Verdere algemene informatie over de TSO kunt u vinden in de SCOPE-gids Primair Onderwijs.

De nieuwe factuurdata 2020-2021

 • Factuurdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

  Facturen mee:

 • 1e factuur 31 augustus t/m 16 oktober 7 weken
  facturen mee: in de week van 26 oktober
 • 2e factuur 26 oktober t/m 18 december 8 weken
  facturen mee: in de week van 4 januari
 • 3e factuur 4 januari t/m 5 maart 8 weken
  facturen mee: in de week van 8 maart
 • 4e factuur 8 maart t/m 21 mei 9 weken
  facturen mee: In de week van 24 mei
 • 5e factuur 24 mei t/m 16 juli 8 weken
  facturen mee: in de week van 12 juli

Bijlagen.
Inschrijfformulier Tso (word)
Wijzigingsformulier Tso (word)
Spelregels TSO (PDF)

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders