agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Schooltijden/vakanties

Schooltijden
De schooltijden verschillen voor onderbouw en bovenbouw. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben woensdag een half uur langer school.
De bel gaat ’s ochtends om 8.20 uur zodat de kinderen om 8.30 uur echt in de klas zitten. ’s Middags gaat de bel om 12.50 zodat de kinderen om 13.00 uur echt in de klas kunnen zitten. We willen op tijd de lessen laten beginnen en verwachten dat de kinderen op tijd op school komen.
De kinderen uit de groepen 1/2 worden door hun ouders in de klas gebracht. Voor de kinderen uit groep 3 en 4 geldt dat de ouders afscheid nemen van hun kind bij de deur van de klas. Vanaf groep 5 wordt er afscheid genomen op het schoolplein.

Hieronder de schooltijden:

Groep 1-4
Maandag-, dinsdag, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 8.30 uur-11.45 uur
Maandag-, dinsdag en donderdagmiddag van 13.00 uur-15.15 uur

Groep 5-8
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur-11.45 uur
Woensdagochtend van 8.30 uur-12.15 uur
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur-15.15 uur

Vakantierooster Het Baken schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie 16/10 -20/10 2017
Kerstvakantie 25/12- 5/1 2018
Voorjaarsvakantie 26/2 – 2/3 2018
Goede Vrijdag en Pasen 30/3 en 2/4 2018
Meivakantie 30/4 – 11/5 2018
Hemelvaart valt in de meivakantie
Pinksteren 21/5 2018
Zomervakantie 16/7 tot 24/8 2018

vrije (mid)dagen:
Jaarmarkt 20/9 2017
vrijdagmiddag kerst 22/12 2017
vrijdagmiddag zomer 13/7 2018
Koningsdag 27/4 2018 – meivakantie

 

Vakantierooster Het Baken schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie 22/10 -26/10 2018
Kerstvakantie 24/12- 4/1 2018
Voorjaarsvakantie 25/2 – 1/3 2019

Paas-meivakantie:
Goede Vrijdag en Pasen 19/4 en 22/4 2019
Meivakantie 23/4 – 3/5 2019
Koningsdag 27/4 2019 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart 30/5 – 31/5 2019
Pinksteren 10/6 2019
Zomervakantie 22/7 tot 30/8 2019

vrije (mid)dagen:
Jaarmarkt 19/9 2018
vrijdagmiddag kerst 21/12 2018
vrijdagmiddag zomer 19/7 2018
Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders