agenda

Er zijn geen naderende evenementen.





Kanjertraining

index

Kanjertraining

De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school.
Het team heeft de trainingen voor het kunnen geven van de Kanjertraining in de klas gevolgd. De Kanjertraining is gericht op het creƫren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Het doel van de training komt in het kort erop neer, dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander.

De Kanjertraining in de onderbouw bestaat uit 12 lessen van ongeveer 45 minuten en in de bovenbouw uit 10 lessen van 90 minuten. De lessen worden in principe om de week gegeven.

De training bestaat uit een aantal lessen, waarin onder andere de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?
 • Luisteren en vertellen:
  • De kunst van het luisteren en vertellen
  • De kunst van het samenvatten
  • De kunst van het vragen stellen
  • De kunst van het antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd.Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht.Ook op de website van de Kanjertrainig kunt u verdere informatie vinden. Wanneer u op het logo klikt gaat u naar de website, er wordt een nieuw venster geopend.

kanjer













Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nl



SCOPE scholengroep



© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders