agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Vrienden van Het Baken

vriendenvanhetbakenBasisschool Het Baken staat voor kwaliteit, duurzaamheid en een brede wijkgerichtheid. Hierin wil de school graag blijvend investeren. De bijdragen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld, bieden niet altijd voldoende mogelijkheden om te komen tot de additionele infrastructuur die wordt beoogd.

Daarom zijn wij met een enthousiaste club mensen aan de slag gegaan. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen, dat het oprichten van een stichting ons de meeste (wettelijk gedekte) mogelijkheden biedt. Met deze stichting willen we dan ook zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen om de mogelijkheden tot aanvullende projecten en/of activiteiten van kinderen in de basisschool leeftijd te bevorderen.

Open hier de flyer voor uitgebreide informatie (pdf) >

Nieuwsbrief Stichting Vrienden van het Baken 3[1]

Hoe wordt u Vriend van Het Baken?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? U kunt dat doen door contact op te nemen via vriendenvanhetbaken@ziggo.nl
U kunt uw geld overmaken op het volgende rekeningnummer: ABN-AMRO 476.000.971

RSIN: 8213.77.218
Doelstellling:
Het Baken staat voor kwaliteit, duurzaamheid en een brede wijkgerichtheid. Hierin wil de school graag blijvend investeren. De bijdragen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld, bieden niet altijd voldoende mogelijkheden om te komen tot de additionele infrastructuur die wordt beoogd. Daarom is er een enthousiaste club mensen (ouders) aan de slag gegaan, die gezamenlijk ‘De Stichting Vrienden van Het Baken’ hebben opgericht. Met deze stichting willen ze zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen, om de mogelijkheden tot aanvullende projecten en/of activiteiten voor kinderen van Het Baken te bevorderen. De doelstelling van deze stichting is om middels fondsenwerving permanente financiële ondersteuning te leveren bij aanschaf van grotere incidentele uitgaven, voor blijvende spullen voor de kinderen en/of een verrijking van het schoolleven op het Baken.
Beleidsplan:
Wanneer er weer de mogelijkheid is voor het organiseren van een sponsorloop zullen de Vrienden van het Baken weer gezamelijk met de school een nieuw doel stellen waarvoor de opbrengst van de sponsorloop gebruikt zal gaan worden. De reserves die aangelegd zijn zullen, indien nodig, ingezet worden voor het onderhoud, repareren en verangen van door de jaren heen aangschafte items, zoals digiborden, Ipads, chromebooks ect.
Beloningsbeleid:
De Vrienden van het Baken voeren de taken geheel belangenloos uit.
Actueel verslag:
Wegens COVID-19 heeft er dit jaar helaas geen sponsorloop kunnen plaats vinden.

De mensen van de stichting
Voorzitter: Johan Wijnhorst
Secretaris: Hugo van der Plas
Penningmeester: Jerrie van Leeuwen

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders