agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Medezeggenschapsraad

Wat is de taak van de medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen zoals:

  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders

Jaarverslag

Jaarverslag 2019-2020

De MR stelt zich voor.
In de MR nemen ouders en teamleden zitting, zij vertegenwoordigen hun achterban.

Afgevaardigden ouders:

Ronald Verkade

Mijn naam is Ronald Verkade, ik ben 47 jaar. Getrouwd met Simone en wij hebben twee zoons. Sam van 5 die in groep 2 zit en Rik van drie die in juli 2019 op Het Baken gaat starten. Ik werk als Product Manager bij Proponent (v/h Avio-Diepen). Dat is een bedrijf dat actief is in de luchtvaartindustrie. Naast mijn werk probeer ik wekelijks een keer hard te lopen, ik ben gek op muziek (luisteren) en ik ben voorzitter van een stichting die in juni 2019 het Nederlands Kampioenschap Junioren Atletiek bij AAV’36 organiseert. Ik zit sinds september 2018 in de MR en hoop daar een positieve bijdrage te leveren aan alle vraagstukken die op ons pad komen.

Afgevaardigden leerkrachten:

img_0092

Matthijs Verburg

Hoi, ik ben Matthijs Verburg en ik ben al heel wat jaren werkzaam als meester op het Baken. De eerste jaren in de bovenbouw, maar de laatste jaren heb ik met veel plezier lesgegeven aan groep 1/2a. 
In het dagelijks leven ben ik al heel wat jaartjes getrouwd met Hanna en samen zijn wij de trotse ouders van 4 kinderen: Joshua (13 jaar), Joël (10 jaar), Jaydon (9 jaar) en Joy (4 jaar). Joshua zit inmiddels al in het tweede jaar van de middelbare school en de andere 3 kinderen zitten hier op het Baken.
Sinds een paar jaar ben ik een van de MR-leden op het Baken, als een van de afgevaardigden van het team. Een van de taken die ik daar heb, is de verslaglegging van de vergaderingen.

Wanneer beleids- of andere zaken binnen school, u kunt ons mailen op dit adres: mrhetbaken@youscope.nl

Ook kunt u via dit adres de notulen opvragen van de MR vergaderingen.

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders