agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Inschrijven leerling

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die u vindt op onze website en onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw oriëntatie op een passende school voor uw kind. Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. De rondleiding gebeurt bij voorkeur onder schooltijd, dan is te zien hoe er met elkaar geleefd en gewerkt wordt bij ons op school. Na het kennismakingsgesprek hebt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Afspraak maken?

Hebt u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Simonetta Hijman om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

En dan?

Wij zijn een open Christelijke basisschool. Ieder kind is welkom, wanneer de ouders aangeven dat zij de doelstelling en de grondslag van de school respecteren. Om toegelaten te worden tot de basisschool moet de leeftijd van vier jaar bereikt zijn. Als voorbereiding mag uw kind vijf dagdelen meedraaien voor het vier jaar wordt. Ongeveer zes weken van te voren wordt u bericht over in welke groep uw kind gaat komen. U wordt dan gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht en met hem/haar worden de afspraken voor het wennen gemaakt. U krijgt dan een informatieboekje uitgereikt met daarin praktische informatie wat handig is om te weten voor u en uw kind.

Voor een oudere leerling die wordt aangemeld, geldt dat het definitieve besluit tot toelating pas plaatsvindt na contact met de school van herkomst. Het advies en onderwijskundig rapport dat door de vorige school wordt meegegeven is bepalend of plaatsing mogelijk is

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders