agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Hoofdluisbeleid

Hoofdluis op school.
Hoofdluis is heel gewoon. Het is ook vrijwel onuitroeibaar en daarom erg onplezierig. Scholen zijn plaatsen waar besmetting plaatsvindt via kapstokken, spelende kinderen, e.d. Controleer daarom uw kinderen regelmatig. Zeker als er veel jassen, dassen en mutsen aan de kapstokken hangen.

Ontdekt u bij uw kind hoofdluis, behandel het dan direct (kind mag pas na behandeling weer naar school) en informeer altijd de leerkracht. Er is een ouderteam op onze school, dat na elke vakantie alle kinderen controleert. Als er hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind, wordt u door de leerkracht ingelicht. Uiteraard kunt u rekenen op discretie! We gaan ervan uit, dat u geen bezwaar tegen deze controle heeft. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan contact op met de school.

hoofdluis

hoofdluis

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders