agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Visie op onderwijs

Identiteit en profilering

Op het Baken streven we er naar om te kijken naar de kwaliteiten van elk kind. Ieder kind mag er zijn en is belangrijk. Kwaliteiten worden zichtbaar en komen tot bloei wanneer er een basis van veiligheid is. Die veilige basis willen wij zijn binnen onze school. Die veilige basis willen wij bieden binnen onze school.
Het gebruik van de kanjertraining door alle groepen heen is een middel dat daar bij helpt. Iedere leerkracht op onze school heeft een kanjertraining gevolgd en is gecertificeerd in het geven van deze lessen. Wij kunnen daarom profileren dat we werken aan de veilige basis voor elk kind.
Wij realiseren ons dat dit een gewenste situatie is die vraagt om een constante alertheid van ons als team om hiervoor zorg te dragen.

Vanuit onze Christelijke identiteit werken we met de methode Kind op maandag. De bijbel- en spiegelverhalen die worden verteld hebben een koppeling naar sociaalemotionele situaties in het heden.
Door interactief met de kinderen het gesprek aan te gaan vanuit deze verhalen wordt er gewerkt aan het bespreekbaar maken van sociale situaties die vragen om uitleg, toelichting en of mogelijke antwoorden. De methode is ook een middel dat bijdraagt aan het realiseren van een veilige sfeer.
Binnen het Baken hopen we dat kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken.

Lees hier verder over onze missie en visie (pdf)

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders