agenda
  • di, 29 jun 2021 | 13:00 - 14:00

    Studiemiddag

  • wo, 30 jun 2021

    Studiedag

  • ma, 12 jul 2021 | 20:00 - 21:00

    Musical groep 8

Team

Het team van Het Baken is als volgt samengesteld:

Michelle Aij & Simonetta Hijman (adjunct-directeur & directeur)

de directeur

• heeft de algehele leiding
• is aanspreekpunt voor ouders
• heeft bovenschoolse taken
• draagt de eindverantwoordelijkheid
• heeft – waar nodig – een lesgevende taak (bij calamiteiten)

de adjunct-directeur/de coördinator informatie en communicatie technologie – ICT-er
• coördineert de bovenbouw
• neemt de directeur bij afwezigheid waar
• heeft – waar nodig – een lesgevende taak (bij calamiteiten)
• faciliteert het computeronderwijs

de groepsleerkracht
• draagt de verantwoordelijkheid voor een groep
• is het eerste aanspreekpunt voor ouders

de interne begeleider – IB-er
• coördineert in overleg met de directie en de groepsleerkrachten de leerlingenzorg

de interne coördinator opleiden in school – ICO-er
• coördineert de stageplaatsen en legt de contacten met de opleidingsscholen
• vormt het aanspreekpunt voor de stagiaires en begeleidt de mentoren op school
• is groepsleerkracht

de remedial teacher – RT-er/Onderwijsassistent
• geeft kortdurende hulp aan zorgleerlingen
• geeft deze hulp zowel in de groep als buiten de groep

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders