agenda
  • do, 21 jun 2018

    Studiemiddag gr. 1 t/m 4 vrij.

  • di, 26 jun 2018

    Studiemiddag gr. 1 t/m 4 vrij.

visie en missie

School met een opdracht
SCOPE scholen zijn scholen met een opdracht. Onze onderwijskundige opdracht is om ieder kind een veilige omgeving te bieden waar het naar volle vermogen kan leren en zich persoonlijk kan ontwikkelen. Uitdaging en plezier in het leren staan voorop.

Maar leren is ook een sociale activiteit. De school is een gemeenschap op zich met duidelijke leefregels. Als leerling maak je deel uit van die gemeenschap. Daarom zien wij het ook als onze taak kinderen vaardig te maken in het leren en werken in een groep. Met aandacht en respect voor ieders persoonlijk belang én het groepsbelang.

Vertrouwen en fiducie
Vertrouwen en fiducie vormen de basis voor de onderlinge verhoudingen binnen SCOPE. Vertrouwen in de ander en geloof in elkaars kunnen en goede bedoelingen. Dit vormt een solide basis voor de omgang tussen leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, bestuur en ouders.

Samengevat luidt onze missie:
Een SCOPE school biedt een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een maatschappelijk waardevol mens. 

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders