agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Privacy Protocollen

Privacy is door de digitalisering van het onderwijs een belangrijk thema geworden voor scholen. Gegevens van leerlingen worden steeds vaker digitaal opgeslagen en uitgewisseld en scholen moeten zorgvuldig omgaan met die informatie. Leerlingen zijn door hun leeftijd extra kwetsbaar. Zij kunnen hun leven lang worden achtervolgd door uitgelekte of ten onrechte gedeelde gegevens. Daarom is bijvoorbeeld het waarborgen van de privacy van leerlingen van belang als je foto’s verspreidt via websites of sociale media. Wij vinden┬áhet belangrijk ouders te informeren over de omgang van de school met leerlinggegevens. Op de onderstaande links vindt u onze SCOPE protocollen:

Privacy reglement SCOPE

Brief toestemmingsverklaring fotogebruik Het Baken

ProtocolSocialeMediaSCOPE

GedragscodeICT-middelenSCOPE-medewerkers

GedragscodeICT-middelenSCOPE-leerlingen

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders