agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

groep 3b

Wij communiceren zoveel mogelijk via onze app van Parro en de email. U zult in verband met de privacy van onze kinderen hier geen fotootjes vinden. Meldt u aan bij Parro en blijf van alle nieuwtjes op de hoogte. Deze pagina gebruiken we voor algemene nieuwszaken.

Welkom op de pagina van groep 3!

Naast Klasbord wil ik u via deze pagina informeren over wat wij meemaken in de klas. Via Klasbord kunt u de dagelijkse belevenissen volgen.

Lezen
Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen, de KIM-versie. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een thema. In de eerste zeven kernen leren we alle letters en de gebaren die erbij horen. Iedere kern heeft leesboekjes en werkboekjes. Andere materialen waarmee we werken zijn de wandplaten, boekjes van Veilig & vlot, de magnetische letterdoos, het klikklakboekje en de leerling software. Er is ook aandacht voor het plezier beleven aan verhalen. Woordenschat, spreken en luisteren, begrijpend lezen en zelf tekstjes schrijven komen ook voor in deze methode.

We lezen met ‘leesoogjes’. Een leuke manier om te leren dat het aanwijzen van de woorden je helpt tijdens het lezen.

Op de volgende site vindt u meer informatie over wat we per kern leren. Met daarbij horende spelletjes en boekentips. Hier kunt u zich ook abonneren op het tijdschrift: http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders.htm
Meer informatie voor ouders over de methode en materialen is te vinden op:  http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Veilig-leren-lezen-de-kimversie.htm

Schrijven
We leren door middel van de methode Pennenstreken de letters te schrijven. Hierbij letten we ook op de schrijfhouding en potloodgreep. Daarnaast wordt de schrijfrichting van de cijfers geoefend.

Rekenen
De methode Wereld in getallen gebruiken we voor het leren rekenen. We werken in werkboeken. Aan het begin van het jaar staat de handeling centraal, later in het jaar de kale sommen. We beginnen met begrippen als meer/minder/evenveel en het herkennen van hoeveelheden. Lengte, tijd, bouwen met blokken, geld, de klok en kalender komen ook aan bod.
Aan het einde van het jaar zijn de sommen onder de 20 geautomatiseerd. Kennen we de telrij t/m 100 en kunnen we splitsen t/m 10.

Wat doen we nog meer?
– Godsdienst, Kind op maandag.
– Expressievakken: muziek, handvaardigheid en tekenen.
– Kanjertraining
– Verkeer
– Wereldoriëntatie
– Bewegingsonderwijs

Thuis oefenen
– Lezen
– Ambrasoft

Activiteiten

Door het schooljaar heen maken wij buiten de dagelijkse activiteiten ook uitstapjes en hebben wij bijzondere activiteiten in de klas. Informatie hierover ontvangt u per mail van de leerkracht of de contactouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders